Фінансовo-звітні документи ПАТ «Бель Шостка Україна» за 2018 рік

  Повідомлення про Загальні збори акціонерів.

   Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

   Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 18 квітня 2018 року

   Особлива інформація. Зміна складу посадових осіб Товариства (Наглядова рада)

   Особлива інформація. Надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.

   Повідомлення про результати голосування на річних загальних зборах акціонерів 24.04.2018

   Інформація / повідомлення про набуття права власності на контрольний / значний контрольний / домінуючий контрольний пакет акцій.

   Спростування  особливої  інформації про зміну складу посадових осіб емітента, дата вчинення 24.04.2018р.

   Особлива інформація. Зміна складу посадових осіб Товариства (Наглядова рада) 27 червня 2018р.

   Інформація / повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства»

   Інформація відповідно до пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 23 березня 2017 року №1983-VIII»Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах»/Публічна безвідклична вимога

   Особлива інформація. Зміна складу посадових осіб емітента (Наглядова рада) 02.11.2018

English version   Українська версія
Головний офіс: Україна, м. Київ, вул. Гринченка, 4, БЦ Horizon Park, ua@groupe-bel.com, тел./факс: +38(05449) 4 28 45, +38(05449) 4 28 50
Адреса потужностей виробництва: Україна, Сумська обл., м. Шостка, вул. Родини Кривоносів, 27-А,
Відділ по роботі з клієнтами: тел.: +38(05449) 4 28 60, факс: +38(05449) 4 28 51