Фінансовo-звітні документи ПАТ «Бель Шостка Україна» за 2017 рік

   Повідомлення про виникнення особливої інформації. Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. Розміщено 27.01.2017

   Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Бель Шостка Україна» 2017. Розміщено 23.03.2017

   Особлива інформація. Зміна складу посадових осіб (Наглядова рада) 25.04.2017. Розміщено 26.04.2017

   Регулярна річна інформація. Річна інформація ПАТ «Бель Шостка Україна» за 2016 рік. Розміщено 26.04.2017

   Особлива інформація. Зміна складу посадових осіб (Наглядова рада) 25.04.2017. Розміщено 04.05.2017

   Повідомлення про виникнення особливої інформації. Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. Розміщено 19.05.2017

   Особлива інформація. Зміна складу посадових осіб (Генеральний директор) 17.07.2017р.  Розміщено 18.07.2017

   Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Бель Шостка Україна» 22.11.2017. Розміщено 19.10.2017

   Повідомлення про виникнення особливої інформації. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Розміщено 24.11.2017

   Повідомлення про виникнення особливої інформації. Відомості про зміну типу акціонерного товариства. Розміщено 24.11.2017

English version   Українська версія
Головний офіс: Україна, м. Київ, вул. Гринченка, 4, БЦ Horizon Park, ua@groupe-bel.com, тел./факс: +38(05449) 4 28 45, +38(05449) 4 28 50
Адреса потужностей виробництва: Україна, Сумська обл., м. Шостка, вул. Родини Кривоносів, 27-А,
Відділ по роботі з клієнтами: тел.: +38(05449) 4 28 60, факс: +38(05449) 4 28 51