Фінансовo-звітні документи ПАТ «Бель Шостка Україна»

  Баланс на 31.12.2010 р.
  Звіт про фінансові результати за січень-грудень 2010 р.
  Звіт про рух грошових коштів за 2010 р.
  Звіт про власний капітал за січень-грудень 2010 р.
  Примітки до річної фінансової звітності за 2010 р.
 

Відомості про зміну складу посадових  Відомості про зміну складу посадових осіб
  Відомості про зменшення статутного капіталу
  Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій
  2011 Баланс
  2011 Звіт про власний капітал
  2011 Звіт про рух грошових коштів
  2011 Звіт про фінансові результати
  2011 Примітки до річної фінансової звітності
  2011 Річна інформація ПАТ Бель Шостка Україна
 

  Повідомлення про проведення загальних зборів.
  2012 Повідомлення про зміну складу посад.осіб ПАТ Бель Шостка Україна
  2012 Повідомлення про проведення загальних зборів
  2012_04_27 Відомості про прийняття рішення про розміщення ЦП на сумму, що перевищує 25% СК
  Повідомлення про зміну складу посадових осіб.
  2012_07_11 Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв.  
  2012 Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів
 

English version   Українська версія
Головний офіс: Україна, м. Київ, вул. Гринченка, 4, БЦ Horizon Park, ua@groupe-bel.com, тел./факс: +38(05449) 4 28 45, +38(05449) 4 28 50
Адреса потужностей виробництва: Україна, Сумська обл., м. Шостка, вул. Родини Кривоносів, 27-А,
Відділ по роботі з клієнтами: тел.: +38(05449) 4 28 60, факс: +38(05449) 4 28 51